abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Při okresu Třebíč máme v roce 2022 celkem šest středisek a jeden přístav vodních skautů. Celkem je v okresu letos registrovaných 1117 skautů a skautek organizace Junák-český skaut, okres Třebíč, z.s. To je o 84 členů více jak loni.

Data jsou získána opět z online databázového systému "skautIS".

V tabulce níže jsou uvedené čísla, které vyjadřují celkový počet registrovaných členů u jednotlivých OJ (nejsou započítáni hostující členové a nečlenové).

Číst dál: Počet skautstva při ORJ 614 Třebíč