abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

s stop1

s stop2

Už jsem asi někde napsal, že v Třebíči došlo k jakési zdánlivé anomálii, že oldskauti byli dříve než normální skautský oddíl mládeže. 
Kdekdo se tomu může divit, ale ono to vlastně mělo svou logiku. Ti starší se jako první ve věku mladých mužů seznámili s tím, co vlastně skauting je - šlo tehdy prakticky o Antonína Hobzu - Srdíčka, Viktora Žandu, Frantu Peštála, bratry Charváty - Edu a Jarka aj. Tito bratři se poučili ze Svojsíkova a Seifertova literárního díla a někteří získali poznatky z prací R.B. Baden Powella a E.T. Setona. V roce 1923 se sjednotili k junáckému činu pod vedením bratří Hobzy a Žandy a založili l. oddíl Svazu Junáků - skautů RČS.

Číst dál: Založení Junáka v Třebíči