abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Registrace (data) pro rok 2019 ve skautISu jsou již ze strany středisek a přístavu kompletně odevzdané.

Okres ke dni 14.2. 2019 již předal data na KRJ Vysočina.

Registrační "míček" je nyní na straně KRJ Vysočina.

 


UPOZORŇUJEME střediska a přístav, že ORJ Třebíč má novou banku Raiffeisenbank a účet 15 20 40 43 29 / 5500. Tam se bude do 28.2. 2019 peněžní hotovost z registrace odvádět. 

 

Termíny odevzdání registrace:

- střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2019,

- ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději 31. 1. 2019,

- okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2019.

 

Výše členských příspěvků pro rok 2019 - povinný odvod na registrovaného člena střediska či přístavu:

- 330,- Kč (290,- v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu) = 275,- Kč na člena (235,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu) pro Ústředí + 30 kaček pro KRJ + 25,- pro ORJ, neplatí hosté a členové Svojsíkova oddílu + něco potřebuje i vlastní OJ,

- dále 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a IT řešení) a

- dále 24,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

 

Termíny zaplacení členských příspěvků:

- střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28. 2. 2019,

- ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2019,

- okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2019.


Podstatné dokumenty k registraci najdete na skautské křižovatce - krizovatka.skaut.cz.