abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Název Abahoa vznikl v ústech básníka Karla Zapletala Přerovského, na letním táboře nedaleko obce Opatov. 

Básničku a písničku v článku napsal Karel Zapletal Přerovský.

Opatovsko
Málo těch, kdo doopravdy zná,
ten kraj, co tolik kouzla má -
to moře pahorků a něžně stlaných klínů,
tu nekonečně krásnou Vysočinu.

Okolí Opatova je především známo svými pozůstatky historických těžeb drahých kovů. V centru obce je nepřehlédnutelný kostel sv. Bartoloměje, zmíněný v listinách již roku 1289. Jeho dnešní podoba je z let 1841 - 1844, kdy ho znovu vystavěl telčský stavitel K. Henk.

Poblíž Opatova je osada Karlín, která byla založeny brtnickou vrchností v roce 1838, po roce 1850 byla postavena ještě nová huť. Sklárna stála nepochybně v místech bývalého mlýna na zlatou rudu, křemen pro její potřebu byl drcen ve stupnících pod Zlatomlýnským rybníkem. V období největšího rozkvětu skláren zde pracovalo téměř 80 zaměstnanců. Hutě byly roku 1886 zrušeny z úřednické hlouposti a sklárna byla přeměněna na dvůr. Oblast těžeb se táhne v několika pruzích od Želetavy po Brtnici, patří do ní například i Předín či Hory.

Okolní rybníky a lesy patří dlouhodobě k rekreačním oblastem. U nedalekých Brodců zřídil lesní "Pohádku" tiskař, grafik, skautský básník a písničkář Karel Zapletal Přerovský (1903 - 1960). Zřídil zde stezky, u nichž se nacházela různá strašidla, pidimužíci, trpaslíci a zvířata ze samorostů. Nacházela se u rybníka Strážov kolem poloostrova nazvaného "Žabákov". Po smrti svého tvůrce pohádka, přes všechny sliby představitelů blízké obce, rychle zchátrala.

Přerovský složil píseň V tom Zlatomlýnském údolí. Přes Brtničku vyrobil mostek zvaný Abahoa, na který složil píseň po indiánském způsobu. Pro zasvěcence, kteří znali mostek nad klidně se vinoucí říčkou, měla i humorný přídech:

Tam, kde klene se nad peřejí
most zvaný Abahoa,
tam se oči rozzářejí,
ústa šeptají slova:
úf, uf, úf, uf, za zvuku tamtamů
Abahoa - Abahoa ...

Až přižene se dravý proud,
blesky, či bouře litá,
vzdoruj a stůj Abahoa,
překvap nás nerozbitá.
Úf, uf, úf, uf ...

Až proudy vod se rozlejí,
utopí něžné kvítí,
stát budeš sama Abahoa,
uprostřed vlnobití.
Úf, uf, úf, uf ...

Po čase až zas přijdeme
do čarovného kraje,
kéž opět vlajka Junáků
nad Abahoou vlaje.
Úf, uf, úf, uf ...

Později, bohužel dávno po smrti K. Z. Přerovského (* 28.1.1903 Přerov, † 27.11.1960 Třebíč), dalo jméno můstku název zpravodaji třebíčských skautů (vycházel v letech 1969-2007) a ještě později v roce 2000 vznikla internetová doména ABAHOA.CZ - portál okresní rady Junáka v Třebíči.

Fotografie Abahoa z roku 1959.Fotografie Abahoa z roku 1959.

Zdroj: kniha Třebíčsko - krajina mnoha tváří, vydala edice Vysočina a město Třebíč, r.2007


Abahoa je také geografický název pouštní oblasti v Africe, ale je málo pravděpodobné, že naše Abahoa s tou Libyjskou má něco společného.

Fotografie jednoho libyjského kopce v Abahoa s mapkou.
Fotografie jednoho kopce v Abahoa s mapkou.