abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Při okresu Třebíč máme v roce 2019 celkem 6 středisek a jeden přístav vodních skautů. Celkem je v okresu letos registrovaných 963 skautů a skautek organizace Junák-český skaut, okres Třebíč, z.s. To je o 34 členů více jak loni.

Data jsou v roce 2019 získána opět z online systému "skautIS".

V tabulce níže jsou uvedené čísla, které vyjadřují celkový počet registrovaných členů u jednotlivých OJ včetně jednoho člena Svojsíkova oddílu u Srdíčka (nejsou započítáni hostující členové a nečlenové).

 

Počet registrovaných u jednotlivých OJ 2015 2016 2017 2018 2019
614 okres Jindřicha Svobody Třebíč 795 839 886 929 963
614.01 stř. Srdíčko Třebíč 246 278 302 317 314
614.03 stř. Luka nad Jihlavou 101 97 99 108 107
614.04 stř. Moravská Orlice Moravské Budějovice 127 129 130 134 132
614.05 stř. Jemnice 94 91 87 97 98
614.06 stř. Budišov 38 38 38 43 55
614.07 stř. Velké Meziříčí 75 78 100 102 123
614.10 PVS Žlutá Ponorka Třebíč 114 128 130 128 130