abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Registrace pro střediska a přístav ve skautISu na rok 2023 je již spuštěna.

Pro registraci ve skautISu jsou stanoveny obdobné termíny jako v minulosti:

  • střediska a přístavy předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2023,
  • ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2023,
  • okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2023.

Pamatujte, že součástí registračních dat jsou i hospodářský výkaz za rok 2022 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2022, které všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1. 1. a 15. 4. 2022. Pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2022, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15. 4. 2022.


Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2023 v této výši (je to o 15 korun více jak v roce 2022) + odvody pro KRJ a ORJ  (ty zůstávají stejné - každý 30 Kč):

  • 395,- Kč (ústředí 335 Kč + 60 VOJ) na člena s odběrem spolkového časopisu
  • 355,- Kč (ústředí 295 Kč + 60 VOJ) na člena bez odběru spolkového časopisu
  • 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (členský příspěvek na IT řešení a Skautskou telefonní síť)
  • 25,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

Pro zaplacení členských příspěvků za členy jsou stanoveny obdobné termíny jako v minulosti (odlišné od termínů odevzdání dat registrace):
- střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28.2.2023,
- ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2023,
- okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2023.