abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Ve skautIS-u jsou registrační data středisek a přístavu vložena a postoupena KRJ.

Povinné odvody středisek a přístavu na ORJ za jednoho registrovaného člena - členské příspěvky:

a) řádné členství bez časopisu: 325,00 Kč (používat při odmítnutí časopisu či bez časopisu)
b) řádné členství s časopisem: 365,00 Kč (základní typ členství s nárokem na časopis)
c) registrovaní hostující a členové Svojsíkova oddílu mají nulový odvod

ZvOJ, tj. střediska a přístav zaplatí členské příspěvky na Okres nejpozději 28. 2. 2021.

Důležité pro hospodáře OJ:
Pamatujte, že součástí registračních dat jsou i hospodářský výkaz za rok 2020 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2020, které všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1.1. a 15.4. 2021. Pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10.7. 2021, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15.4. 2021.

Shrnutí základních informací:

Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2021 v této výši:

a) 305,- Kč na člena (265,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
b) dále 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a IT řešení) a
c) dále 25,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

KRJ Vysočina navýšila výše uvedený členský příspěvek uvedený v bodě a) o 30,- Kč.

ORJ Třebíč dále navýšila tento členský příspěvek uvedený v bodě a) navíc o dalších 30,- Kč.

Pro předání zpracované registrace 2021 byly stanoveny následující termíny:

a) střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2021,
b) ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2021,
c) okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2021


Zdroj: krizovatka.skaut.cz