abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Je čtvrtek 22. října, zhoršila se nám situace okolo pandemie a začalo platit další omezení volného pohybu (je toho víc, ale jen v kostce):

  1. Mimo domov se smí lidi vydávat jen na nezbytné pochůzky. Cesta do práce, na nezbytný nákup, natankovat auto, návštěva lékaře (i veterináře s pejskem či jiným zvířátkem), návštěva úřadu, pokud hrozí nebezpečí požáru, doprovod osoby se zdravotním omezením, apod.
  2. Druží se nejvýš dvě osoby, pokud nejde o členy domácnosti nebo pracovní kolektiv; v tom druhém případě si každý drží dvoumetrový odstup.

 

~ ~ ~

Starší zprávy:

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z 8. října 2020 z důvodu nepříznivého vývoje pandemie COVID v naší republice zakazují od 9. října i naši činnost, nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich "provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost." 

Podstatné je to slovo "obdobné" ve spojení "činnosti obdobné zájmovým vzděláváním." My sice neposkytujeme služby dle dané vyhlášky, ale svojí povahou jsou naše aktivity obdobné aktivitám podle dané vyhlášky (např. střediska volného času). Obdobné (nebo totožné) jsou naše aktivity jistě i úrovní epidemického rizika.

Zákaz je platný od půlnoci z 8. na 9. října 2020 (tedy okamžitě), prozatím do 25. října. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny.


Diskuze k tématu probíhá ve SkautFóru. Zdroj článku: Skautská křižovatka.