abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Ve skautIS-u jsou data registrace na rok 2020 již předána k zpracování na kraj.

Povinné odvody středisek a přístavu na ORJ za jednoho registrovaného člena - členské příspěvky:

a) řádné členství bez časopisu: 310,00 Kč (používat při odmítnutí časopisu či bez časopisu)
b) řádné členství s časopisem: 350,00 Kč (základní typ členství s nárokem na časopis)
c) registrovaní hostující a členové Svojsíkova oddílu mají nulový odvod

ZvOJ, tj. střediska a přístav, zaplatí členské příspěvky na Okres nejpozději 28. 2. 2019. Okres zaplatí členské příspěvky Kraj nejpozději 14. 3. 2020.

Shrnutí základních informací:

Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2020 v této výši:

a) 290,- Kč na člena (250,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
b) dále 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a IT řešení) a
c) dále 25,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

KRJ Vysočina navýšila výše uvedený členský příspěvek uvedený v bodě a) o 30,- Kč.

ORJ Třebíč dále navýšila tento členský příspěvek uvedený v bodě a) navíc o dalších 30,- Kč.

Pro předání zpracované registrace 2020 byly stanoveny následující termíny:

a) střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2020,
b) ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2020,
c) okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2020