abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

skautISPři okresu Třebíč máme v roce 2018 celkem 6 středisek a jeden přístav vodních skautů. Celkem je v okresu letos registrovaných 929 skautů a skautek organizace Junák-český skaut, okres Třebíč, z.s. To je o 43 členů více jak loni. V rámci okresu jsou letos registrováni 4 členové Svojsíkova oddílu, což jsou naši "skautští VIP".

Data jsou v roce 2018 získána opět z online systému "skautIS".

V tabulce níže jsou uvedené čísla, které vyjadřují celkový počet registrovaných členů u jednotlivých OJ včetně členů Svojsíkova oddílu (nejsou započítáni hostující členové a nečlenové).

Číst dál: Počet skautstva při ORJ 614 Třebíč

Registrace ve skautISu je již pro střediska a pro přístav k dispozici.

Střediska by měla založit nejpozději k 1.1. 2018 registraci a registrační kategorie pro rok 2018, což je maximálně pár minut vašeho času.

Od 1. ledna 2018 je možné začít odevzdávat zpracovanou a zkontrolovanou registraci roku 2018 středisek a přístavu.

Jinak téměř vše zůstává stejné jako vloni. Jen Ústředí má odvod o 15,- korun na platícího člena vyšší. 

Termíny odevzdání registrace:
- střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2018,
- ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději 31. 1. 2018,
- okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2018.

Výše členských příspěvků pro rok 2018:
- 260,- Kč na člena (220,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu) + 30,- KRJ + 25,- ORJ (neplatí hosté a členové Svojsíkova oddílu) + OJ,
- dále 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a IT řešení) a
- dále 24,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

Termíny zaplacení členských příspěvků:
- střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28. 2. 2018,
- ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2018,
- okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2018.


Podstatné dokumenty k registraci najdete na skautské křižovatce - krizovatka.skaut.cz.

Ahoj. Chtěl bych vás pozvat na desátý ročník outdoorového závodu Naši nejsou doma. Závod proběhne od 13. do 15. dubna 2018. Přihlašování a všechny informace najdete na webu nasi.zlutaponorka.com. Podmínkou je věk 15 let a výš.

Jánošík

Plakátek: Naši nejsou doma