abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Registrační data byla k 31.1. 2022 v rámci celého okresu již odevzdána.

9. února ORJ data předala KRJ Vysočina.

Pro zaplacení členských příspěvků za členy jsou stanoveny obdobné termíny jako v minulosti (odlišné od termínů odevzdání dat registrace):

  • střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28.2.2022,
  • ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2022,
  • okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2022.

Pamatujte, že součástí registračních dat jsou i hospodářský výkaz za rok 2021 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2021, které všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1. 1. a 15. 4. 2022. Pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2022, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15. 4. 2022.


Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2022 v této výši (je to o 15 korun více jak v roce 2021) + odvody pro KRJ a ORJ  (ty zůstávají stejné) na:

  • 380,- Kč (ústředí 320 Kč + 60 VOJ) na člena s odběrem spolkového časopisu
  • 340,- Kč (ústředí 280 Kč + 60 VOJ) na člena bez odběru spolkového časopisu
  • 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (členský příspěvek na IT řešení a Skautskou telefonní síť)
  • 25,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

Poznámka k výše uvedenému textu: Krajská rada Junáka kraje Vysočina výše uvedené navýší o 30,- Kč a Okresní rada Junáka v Třebíči výše uvedené navýší o dalších 30,- Kč. Výsledný registrační poplatek na platícího člena si doladí jednotlivá OJ.

Termíny pro zpracování a odevzdání dat registrace 2022 ve skautISu zůstávají obdobné jako v minulosti:

  • střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2022,
  • ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2022,
  • okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2022.

Tedy všechny jednotky, ve kterých se přímo sdružují členky a členové, musí odevzdat registraci ve skautISu do konce ledna 2022 (střediska, přístavy i ZvOJ).