abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Vodafone upravil i naše tarify v STS. Ve stručnosti co nám z Ústředí napsali.

Služby Skautské telefonní sítě (STS) nyní využívá již více než 13 tisíc připojených čísel, a jejich počet neustále roste. Od 27. února 2023 dochází k menší úpravě nabízených služeb a jejich cen. Vše proběhne automaticky, nemusíš nic sám/sama řešit. Pouze bude vhodné informovat o změnách ostatní uživatele, které jsi do STS přizval/a.


Nikdo v STS nemá závazek (pakliže si nesjednal vlastní např. získáním nějakého dotovaného zařízení), a tak stále platí, že STS lze kdykoli opustit. Věříme ale, že k tomu opravdu není žádný důvod. Naopak očekáváme ještě větší zájem.

Číst dál: Tarify STS se mění. Vodafone zdražuje.

Při okresu Třebíč máme v roce 2023 celkem šest středisek a jeden přístav vodních skautů. Celkem je v okresu letos registrovaných 1168 skautů a skautek organizace Junák-český skaut, okres Třebíč, z.s. To je o 51 členů více jak loni.

Data jsou získána opět z online databázového systému "skautIS".

V tabulce níže jsou uvedené čísla, které vyjadřují celkový počet registrovaných členů u jednotlivých OJ (nejsou započítáni hostující členové a nečlenové).

Číst dál: Počet skautstva při ORJ 614 Třebíč

Ahoj všem sestry a bratři,

Na webu Svojsíkova závodu bylo založeno základní kolo Svojsíkova závodu 2023. Kolo je otevřeno pro 20 hlídek, nicméně mohou se přihlašovat družiny z celého kraje Vysočina, takže prosím neváhejte s registrací.

Závod proběhne 22.4.2023 v Budišově.

Závod bude jednodenní, bližší informace budeme průběžně doplňovat, jak budou aktuální a žádoucí.

Počítejte s drobným startovným na hlídku.

 

Jinak přeji všem pokud možno klidný, pohodový rok 2023, zdraví a pohodu vám všem

Nazdar
za středisko Budišov
Sisel

Registrace středisek a přístavu ve skautISu na rok 2023 je již odevzdána na KRJ Vysočina.

Pro registraci ve skautISu jsou stanoveny obdobné termíny jako v minulosti:

  • střediska a přístavy předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2023,
  • ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2023,
  • okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2023.

Pamatujte, že součástí registračních dat jsou i hospodářský výkaz za rok 2022 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2022, které všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1. 1. a 15. 4. 2022. Pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2022, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15. 4. 2022.

Číst dál: Registrace a výše členských příspěvků pro rok 2023