abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Ve skautIS-u jsou registrační data středisek a přístavu vložena a postoupena KRJ.

Povinné odvody středisek a přístavu na ORJ za jednoho registrovaného člena - členské příspěvky:

a) řádné členství bez časopisu: 325,00 Kč (používat při odmítnutí časopisu či bez časopisu)
b) řádné členství s časopisem: 365,00 Kč (základní typ členství s nárokem na časopis)
c) registrovaní hostující a členové Svojsíkova oddílu mají nulový odvod

ZvOJ, tj. střediska a přístav zaplatí členské příspěvky na Okres nejpozději 28. 2. 2021.

Důležité pro hospodáře OJ:
Pamatujte, že součástí registračních dat jsou i hospodářský výkaz za rok 2020 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2020, které všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1.1. a 15.4. 2021. Pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10.7. 2021, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15.4. 2021.

Číst dál: Registrace ORJ 614 pro rok 2021

Letos pořádající středisko z Velkého Meziříčí, Uhřínov zrušilo přípravy na Indiánské léto. Věřím, že se v době, kdy zase epidemie koronaviru COVID-19 v naší republice nabírá na velké síle, se tím ztotožňujeme všichni.