abahoa

Junák - český skaut, okres Třebíč, z.s.

Při okresu Třebíč máme v roce 2019 celkem 6 středisek a jeden přístav vodních skautů. Celkem je v okresu letos registrovaných 963 skautů a skautek organizace Junák-český skaut, okres Třebíč, z.s. To je o 34 členů více jak loni.

Data jsou v roce 2019 získána opět z online systému "skautIS".

V tabulce níže jsou uvedené čísla, které vyjadřují celkový počet registrovaných členů u jednotlivých OJ včetně jednoho člena Svojsíkova oddílu u Srdíčka (nejsou započítáni hostující členové a nečlenové).

Číst dál: Počet skautstva při ORJ 614 Třebíč

Ahoj. Chtěl bych vás informovat o spuštění přihlašování na již jedenáctý ročník outdoorového závodu Naši nejsou doma. Jde o závod tříčlenných týmů, kdy účastníci musí být starší patnácti let.

Veškeré další info a odkaz na přihlášku najdete na webu nasi.zlutaponorka.com.

Za pořadatele závodu Jánošík


Závod pořádá přístav Žlutá Ponorka z Třebíče. Start bude večer v pátek 5. 4. 2019. Platí se startovné.

Více info o závodě a přihlašování: What the FAQ?

Středisko Moravská Orlice již tradičně pořádá pro skauty a širokou veřejnost kurz akreditovaný MŠMT:

Zdravotník zotavovacích akcí - ZRSKA (zdravotnický skautský kurz)

Poplatek pro jednoho účastníka: 1200,- (skauti), 2000,- (veřejnost)

1. víkend: 15. - 17.3. 2019

2. víkend: 29. - 31.3. 2019

zkoušky: 5. - 6.4. 2019

Více info na webu zza.orlicemb.cz.

Plakátek: Jarní kurz ZZA 2019

Registrace (data) pro rok 2019 ve skautISu jsou již ze strany středisek a přístavu kompletně odevzdané.

Okres ke dni 14.2. 2019 již předal data na KRJ Vysočina.

Registrační "míček" je nyní na straně KRJ Vysočina.

 


UPOZORŇUJEME střediska a přístav, že ORJ Třebíč má novou banku Raiffeisenbank a účet 15 20 40 43 29 / 5500. Tam se bude do 28.2. 2019 peněžní hotovost z registrace odvádět. 

Číst dál: Registrace 2019 pro ORJ 614